Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2020

Luna-
12:43
Luna-
11:48
Czekam na Ciebie przy drodze do piekła.

— Bonsi król
Reposted bygrovly grovly
Luna-
11:42
6717 a145 500
Reposted fromniente niente viagrovly grovly
Luna-
11:39
9233 b9fd
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaPoranny Poranny
Luna-
11:38
Miałem piękny sen,
Mogłem normalnie żyć.
Reposted bygrovly grovly

February 13 2020

Luna-
15:53
Luna-
15:45
Reposted fromzelbekon zelbekon viagrovly grovly
Luna-
15:27
Nawet nie jestem sobie w stanie wyobrazić co przeżywałaś, a Ty nic nie mówiąc się spakowałaś i wyjechałaś. Zawsze miałaś przejebane i się nie skarżyłaś.
— Porrane rozmowy
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax viagrovly grovly
Luna-
15:25
3814 98a9
Reposted fromteijakool teijakool viaPoranny Poranny

February 10 2020

Luna-
14:35
Człowiek może Ci powiedzieć miliony pięknych słów, ale kiedy patrzysz na jego zachowanie, dostajesz wszystkie odpowiedzi.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapoolun poolun
Luna-
14:34
0976 7704 500
Reposted frommelancholijnie melancholijnie viapoolun poolun
Luna-
14:31
Jednym z wielkich paradoksów życia jest to, że samoświadomość rodzi lęk.
— Yalom
Reposted fromzapachsiana zapachsiana viaPoranny Poranny

February 06 2020

Luna-
18:19
1298 7d62 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viagrovly grovly
Luna-
18:19
Z czasem uświadomisz sobie, że nie chodzi o motyle w brzuchu, ale o spokój w sercu.
— znalezione.
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viagrovly grovly
Luna-
18:16
Nie chcę nawet liczyć, ile spadających gwiazd i zdmuchniętych świeczek zmarnowałam na Ciebie.
— ja. dzisiaj. co za marnotrawstwo.
Reposted fromhesiamela hesiamela viagrovly grovly

February 05 2020

Luna-
17:35
Człowiek zmienia się z dwóch powodów. 
Dlatego, że otworzył oczy, lub dlatego, że zamknął swoje serce. 
Reposted fromlovvie lovvie viagrovly grovly

February 03 2020

Luna-
19:55
2131 61ae
Reposted byOhmyblahvoukko

January 26 2020

Luna-
10:48
3893 8ceb 500
Reposted fromxawery xawery viapoolun poolun

January 25 2020

Luna-
16:45
Boję się tak jak Ty,
A potem się waham tak jak Ty,
A potem żałuję tak jak Ty,
A potem chcę wracać i nie mam z kim.
Reposted bygrovly grovly
Luna-
15:31
Patrzy na mnie i widzi tylko zło
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl